@enjoy_the_judo

𝔼𝕟𝕛𝕠𝕪𝕋𝕟𝕖𝕁𝕦𝕕𝕠 @enjoy_the_judo

"𝓙𝓾𝓭𝓸 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓪𝔂 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓼𝓽 𝓮𝓯𝓯𝓮𝓬𝓽𝓲𝓿𝓮 𝓾𝓼𝓮 𝓸𝓯 𝓫𝓸𝓽𝓱 𝓹𝓱𝔂𝓼𝓲𝓬𝓪𝓵 𝓪𝓷𝓭 𝓼𝓹𝓲𝓻𝓲𝓽𝓾𝓪𝓵 𝓼𝓽𝓻𝓮𝓷𝓰𝓽

https://www.ijf.org/

Tsend-Ochir Tsogtbaatar🥋
Judoka from Mongolia🇲🇳
@tsendoochir73
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Tsend-Ochir Tsogtbaatar🥋 Judoka from Mongolia🇲🇳 @tsendoochir73 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Urozboev Diyorbek🥋
Judoka from Uzbekistan🇺🇿
@d_urozboev
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Urozboev Diyorbek🥋 Judoka from Uzbekistan🇺🇿 @d urozboev #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Abdulzhalilov Abdula🥋
Judoka from Russia🇷🇺
@abdula_66
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Abdulzhalilov Abdula🥋 Judoka from Russia🇷🇺 @abdula 66 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Lee Harim🥋
Judoka from Korea🇰🇷
@harim0627 
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Lee Harim🥋 Judoka from Korea🇰🇷 @harim0627 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Hashimoto Soichi🥋
Judoka from Japan🇯🇵
@soichi_hasimoto
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Hashimoto Soichi🥋 Judoka from Japan🇯🇵 @soichi hasimoto #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Nagayama Ryuju🥋
Judoka from Japan🇯🇵
@ryuju60
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Nagayama Ryuju🥋 Judoka from Japan🇯🇵 @ryuju60 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Oguzov Albert🥋
Judoka from Russia🇷🇺 @albert_oguzov 
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Oguzov Albert🥋 Judoka from Russia🇷🇺 @albert oguzov #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Ono Shohei🥋
Judoka from Japan🇯🇵
@ono0203
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Ono Shohei🥋 Judoka from Japan🇯🇵 @ono0203 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Zantaraia Giorgii🥋
Judoka from Ukraine🇺🇦
@zantaraia_georgii
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Zantaraia Giorgii🥋 Judoka from Ukraine🇺🇦 @zantaraia georgii #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Abdulzhalilov Abdula🥋
Judoka from Russia🇷🇺
@abdula_66
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

Abdulzhalilov Abdula🥋 Judoka from Russia🇷🇺 @abdula 66 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

An Changrim🥋
Judoka from Korea🇰🇷
@anchangrim73
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

An Changrim🥋 Judoka from Korea🇰🇷 @anchangrim73 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

Beibitkhan Akhmetalim🇰🇿
Kazakhstan™🇰🇿
@enjoy_the_judo

Beibitkhan Akhmetalim🇰🇿 Kazakhstan™🇰🇿

✓
All Smiles For Kazakh Hero Smetov🏆
Smetov Yeldos🥋
Kazakhstan™🇰🇿
Grand Prix Antalya🇹🇷
Gold medalist🥇
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

✓ All Smiles For Kazakh Hero Smetov🏆 Smetov Yeldos🥋 Kazakhstan™🇰🇿 Grand Prix Antalya🇹🇷 Gold medalist🥇 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

✓
Buuveibaatar Khishigbayar🥋
Mongolia™🇲🇳
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

✓ Buuveibaatar Khishigbayar🥋 Mongolia™🇲🇳 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

✓
Basile Fabio🥋
Italy™🇮🇹
Grand Slam Ekaterinburg🇷🇺
Silver medalist🥈
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

✓ Basile Fabio🥋 Italy™🇮🇹 Grand Slam Ekaterinburg🇷🇺 Silver medalist🥈 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

✓
Lutfillaev Sharafuddin🥋
Uzbekistan™🇺🇿
Grand Prix Marrakech🇲🇦
Gold medalist🥇
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

✓ Lutfillaev Sharafuddin🥋 Uzbekistan™🇺🇿 Grand Prix Marrakech🇲🇦 Gold medalist🥇 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

✓
Lutfillaev Sharafuddin🥋
Uzbekistan™🇺🇿
Grand Prix Marrakech🇲🇦
Gold medalist🥇
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

✓ Lutfillaev Sharafuddin🥋 Uzbekistan™🇺🇿 Grand Prix Marrakech🇲🇦 Gold medalist🥇 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan

✓
Iarcev Denis🥋
Russia™🇷🇺
Grand Prix Marrakech🇲🇦
Gold medalist🥇
_________________________
#judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan
@enjoy_the_judo

✓ Iarcev Denis🥋 Russia™🇷🇺 Grand Prix Marrakech🇲🇦 Gold medalist🥇 #judo #judostyle #judoka #judotraining #judolifestyle #judofamily #judovideo #judovine #judomylife #judolife #judoworld #enjoy #champion #champ #olimpic #olimpicgames #rio2016 #final #grandslam #grandprix #worldjudo #kazakhstan


Next