دوستاتو تگ کن ❤🇯🇺🇩🇴❤ ✅ #جودو #جودوکار #جودو_ايران #جوجيتسو #جوجيتسو_ایران #فنون_پرتابی #judo #judo_i...

دوستاتو تگ کن ❤🇯🇺🇩🇴❤ ✅ #جودو #جودوکار #جودو ايران #جوجيتسو #جوجيتسو ایران #فنون پرتابی #judo #judo iran #judothrow #judolife #judo jujjitsu #judoka #judotraining #judô #judokas #ijf #ochi mata #jjif #jujitsu #jujitsulifestyle #jujitsu Iran #jujitsulife #jujitsufighting #BJJ

Media Comments


Mahdi.Abdolmohammadi @mahdi_abdolmohammadi_pv

@muay_thai__fighter چطور بود؟

Hamed ghaffarpour @hamedghaffarpour

@mahdi_1999_1377 🔥🔥🔥🔥 بتردی اما من کشتی دن خوشوم گلمز😂

Mahdi.Abdolmohammadi @mahdi_abdolmohammadi_pv

@hamedghaffarpour کشتی دَر...جودو دی

Hamed ghaffarpour @hamedghaffarpour

@mahdi_1999_1377 جودو کشتی سیدی😂

Mahdi.Abdolmohammadi @mahdi_abdolmohammadi_pv

آها . او لحاظ دان دیسن😅

Media Liked Users